Datasystemet hos Taxi Stockholm som ser till att information/körningar kommer ut till bilarna använder 2 servrar. Taxinummer 1-800 ligger på server 1 och resterande ligger på server 2.

Vi upplever att server 2 (taxi 1600) släpar med några sekunder och de gör att förbeställningsinformation och annan viktig information kommer något senare till dessa bilar och gör att taxi 1600 är chanslös vid snabba zonförändringar. Har idag uppmärksammat TSAB om detta och fått en teknisk föreläsning som är omöjlig att förstå och återförklara.

Men från i morgon (25/10) är taxi 1600 överflyttad till server 1 på prov, alla som kör denna bil närmaste månaden uppmanas att hålla lite koll på just detta. TSAB vill ha en återkoppling om vi upplever någon skillnad.