Redovis­ning

Redovisning

  • Fyll i redovisningsmallen med uppgifterna från slutrapporterna.
  • Maila en kopia till adde@tuktukab.se
  • Sätt en gummisnodd runt alla kvitton och lägg i ett kuvert vid månadens slut! (Ej bensin, bom eller kundkvitton).
  • Vid ev. feltryck, manuella slippar eller dylikt, lägg dessa överst i högen kvitton.
  • Redovisningen skall finnas i garaget senast en vecka efter avslutad månad.
  • Kontanter regleras i samband med löneutbetalning.

Den 7:e

  • Redovisningen ska finnas i ett kuvert i mitt postfack i garaget, alltså inte i kassaskåpet!
  • Redovisningsmall skall vara mailad till adde@tuktukab.se

Den 25:e

Lön betalas ut till ert konto.