För att säkra Taxi Stockholms tillgänglighet och servicenivå så genomför Taxi Stockholm en förändring för reglerna när det gäller att behålla sin Taxi Stockholm legitimation. De nya kraven börjar gälla från och med den 1 juli 2019.

Syftet med att ändra regelverket är att få fler att köra mer helt enkelt. Det tror vi kommer att ge våra åkare en större tillgång på förare och därmed en högre tillgänglighet för våra kunder. Vi behöver även hålla en hög servicenivå och då måste vi se till att våra förare är uppdaterade för att kunna möta kunden på ett bra sätt. Då behöver
man köra med kontinuitet.

Så för att behålla sin legitimation gäller från och med den 1 juli nedan:

Taxi Stockholm förare
Krav för att behålla Taxi Stockholm legitimation: 10 pass under 12 månader
Varav
Fem pass ska ligga mellan 1 januari-30 juni. 8-10 h/pass
Kassa: 2000:-/pass. Vilotidsförordningens krav och regler gäller
och
Fem pass ska ligga mellan 1 juli – 31 december. 8-10 h/pass
Kassa: 2000:-/pass. Vilotidsförordningens krav och regler gäller.