Information Bromma

Med start den 3 april kommer ombyggnation att ske på Bromma, arbetet beräknas ta 8 månader.
Området direkt utanför ankomsthallen förbereds för permanent taxificka och förbeställningsficka.. Ombyggnadstiden kommer att vara krånglig även för våra kunder men vi ska fokusera på att ge dem bästa möjliga service!

  • Antalet filer i vanliga taxifickan minskas från 5 filer till 3 filer:
  • Taxi Stockholm (filen längst till vänster i körriktningen). Kapacitet 10-12 bilar.
  • Taxi Kurir/020 och övriga bolag. Kapacitet 4-5 bilar var.
  • Förbeställningsfickan placeras bredvid vanliga taxifickan, höger bom vid infart. Kapacitet 10-11 bilar.
  • Så småningom kommer det upp en infoskylt vid infarten som visar om det finns ledig plats i taxifickan.

Rutiner

Kön utanför taxifickan
Kön längs med staketet består av två delar. Den första delen är parkering för taxi och nästa del är taxizon. Hela sträckan längs med staketet fungerar dock enligt gängse praxis som kö in till taxifickan. Står man i den delen som är taxizon ska man köra framåt när kön rör sig. För att vi ska ha ett bra flöde och av respekt för kollegorna som står bakom krävs det att man som förare är uppmärksam och fyller på så fort det blir en lucka. Står man längst fram i taxizon ska man i mån av plats fylla på i taxifickan (dvs köra in innanför bommen).

Inga bilar får ta kunder i avsläppningszonen. Den som gör det riskerar att bli avstängd från Apcoas anläggningar.

Lastningsläge i taxifickan

  • Respektera stopplinjen. Ingen del av taxin får passera stopplinjen när man står längst fram i taxifickan.
  • Bil som kört in i taxifickan debiteras terminalavgift även om bilen åker iväg utan kun

Liftkund

Öppna dörren för kunden och hjälp till med eventuellt bagage
Slå in tillägget BMA TERMAVG

Direktbeställning

Acceptera körningen
Parkera i förbeställningsfickan
Ring kunden för att säkerställa var kunden står
Möt kund med välkomstskylt
Slå in tillägget BMA TERMAVG
Slå in tillägget BMA FÖRBESTÄLLNING (endast vardagar mellan kl 06.00 – 22.00)
Förbeställning
Förbeställningar på Bromma Flyg går ut i zon 325. I kördetaljerna står det “Bromma H entre”.
Acceptera körningen
Parkera i förbeställningsfickan
Möt kunden med skylt i nya ankomsthallen
Väntetid som ingår från det du är på plats: inrikesflyg 10 min, utrikesflyg 20 min
Slå in tillägget BMA TERMAVG
Slå in tillägget BMA FÖRBESTÄLLNING (endast vardagar mellan kl 06.00 – 22.00)
Ring alltid växeln vid bom
Vid bom/avbeställning får du tillbaka kösiffra i zon 325
En bil som kört in i den vanliga fickan men får en beställning kan lämna vanliga fickan och köra in i förbeställningsfickan inom tio minuter utan att debiteras ny terminalavgift.
Taxivärdar finns på Bromma Vardagar 07:00-22:15 Lördagar 10:00-16:00 Söndagar 12:00-22:00

Storbilar (diesel) betalar klimatavgift

Klimatavgiften läggs från 8 maj 2017 ut på kunden när storbil krävs oavsett om kunden förbeställt eller tar bil ur kön.
En avgift på 64 kr tas ut från kunden när storbil krävs (vid fler än fyra passagerare, alt 4 pers eller färre som har såpass mycket bagage att det inte får plats i en kombi plus). Om din storbil är miljöbil så tar du inte ut någon klimatavgift
Föraren ska på ett tydligt sätt informera kunden om klimatavgiften INNAN kunden satt sig i bilen eller börjat lasta sitt bagage. Kunden ska informeras om totalpriset inklusive tillägg och klimatavgift. Detta för att undvika konflikt och ge kunden en chans att välja annan bil
En storbil som kör 1-4 passagerare ska inte ta ut någon klimatavgift från kunden
Kunder som förbeställt i växeln har fått information om klimatavgiften när de bokat bilen