En ny hemsida är i drift och den innehåller ungefär samma saker som den gamla men designen är en helt annan. Tack Kaj Johnsson.

Schemat

Utseendet är lite annorlunda men funktionerna ungefär de samma. De som är nytt är att de finns en “starttid” inlagd för varje pass, kommer arbetspasset startas vid någon annan tidpunkt meddelas detta till mig eller Owe så lägger vi in det i schemat. På så vis kan alltid avgående förare kontrollera när pågående förare tänker starta sitt pass! Den normala starttiden på ett pass är fortfarande 02:00 och 14:00!

Förarinfo

För att skydda informationen under “förarinfo” har de lösenordskyddats. Lösenordet kommer via SMS till alla förare!

Nyheter

Här kommer löpande information att läggas ut. Ta för vana att “klicka” in där med jämna mellanrum!

Övrigt

  • Hemsidan skall fungera lika bra i alla system, datorer, paddor och telefoner.

  • Ha lite tålamod, hemsidan är fortfarande under uppbyggnad och jag lär mig långsamt.