Arlanda

Nya priser från i morgon (8/5 2017)
Observera att det fasta priset är samma (545 kr) till/från Arlanda men terminalavgift från Arlanda är tillagt!
Alla resor som går från Arlanda (förutom ett fåtal avtalskunder) ska ha tillägget för terminalavgift på 25kr.

Ex från Arlanda till City:

Slå in fast pris 520 alt så har du redan ett fast pris på 520 kr. Sedan måste du slå in tillägg för resa och väljer ARN TERMAVG då har du fått det totala fasta priset 545 kr. Är det en förbeställning ska även ARN FÖRBESTÄLLNING slås på.

Exempel 1:
Zon 535 till 473 = Fastpris 515 kr
Från 473 till 535 = Fastpris 485+25=515 kr

Exempel 2:
Storbilskund från kön som ska till Zon 144.
Fastpris 790 kr
Klimatavg. 64 kr
Terminalavg. 25 kr
Totalt 879 kr

Exempel 3:
Förbeställd storbil terminal 5 som ska till Zon 144
Fastpris 790 kr
Klimatavg. 64 kr
Terminalavg. 25 kr
Förbeställavg. 27 kr
Totalt 906 kr

Exempel 4:
Vanlig kund från kö som ska till Zon 144
Fastpris 520 kr
Terminalavg. 25 kr
Totalt 545 kr

Exempel 5:
Förbeställd, ej storbil .Kund ska till Zon 144
Fastpris 520 kr
Terminalavg. 25 kr
Förbeställavg. 27 kr
Totalt 572 kr

Dessa avgifter finns inlagda i taxametern under ”tillägg för resa”. Man behöver alltså inte kunna summorna utantill. Tillägget är till för att kompensera åkarna för en del av Remote-avgiften som är 37 kr ex moms. Kunden betalar samma totala pris, t.ex. 545 kr, till/från Arlanda.

Alltså!
Till Arlanda:
Fast pris enligt nya prislistan!

Från Arlanda:
Fast pris enligt nya prislistan!
Alltid terminalavgift 25 kr
Klimatavgift alltid vid storbilskörning, 64 kr
Förbeställningsavgift vid förbeställning, 27 kr

Arlanda och Bromma

Klimatavgiften kommer från 8 maj att vara 64 kr inklusive 6 % moms. Från 8 maj kommer klimatavgiften att tas ut av kund då storbil krävs, oavsett om kunden har förbeställt eller tar bil ur kön. Föraren ska på ett tydligt sätt informera kunden om att det utöver det fasta priset tillkommer terminalavgift och klimatavgift. Kunden ska informeras om det totala priset (fast pris + terminalavgift + klimatavgift) INNAN kunden satt sig i bilen eller bagaget börjat lastas. Detta för att undvika konflikter och ge kunden en chans att välja annan bil. Förbeställd storbil lägger även på förbeställningsavgiften.

Vilotid

Tisdagen den 16 maj inför Taxi Stockholm ett systemstöd för att säkerställa att samtliga förare följer vilotidsförordningen. Systemstödet kommer i realtid att kontrollera att varje förare har föreskriven vilotid.

I systemstödet räknas utloggad tid från taxametern och rast på taxametern som vilotid. Det är viktigt att ha datakontakt vid utloggning för att vilotiden ska registreras.

Om föraren inte haft föreskriven vilotid kan föraren inte logga in. Om föraren under pågående pass bryter mot vilotidsförordningen blir föraren utloggad Observera att den personliga tidboken fortfarande måste fyllas i och medföras i bilen.

Rast

Många förare har önskat möjligheten att ta rast/lunch med bibehållen kösiffra. Funktionen är nu utvecklad och implementeras under dagen den 10 april.

Semester

Tar gärna emot information om/när ni planerar att vara lediga i sommar. Kommer behöva lämna in bilarna på plåtverkstad och vill göra de när bilarna är obokade.

VIKTIGT

Ett sms eller mail när detta är läst, gäller SAMTLIGA.

Tack Tack.
// Adde