Vilotid

Tisdagen den 16 maj inför Taxi Stockholm ett systemstöd för att säkerställa att samtliga förare följer vilotidsförordningen. Systemstödet kommer i realtid att kontrollera att varje förare har föreskriven vilotid.
I systemstödet räknas utloggad tid från taxametern och rast på taxametern som vilotid. Det är viktigt att ha datakontakt vid utloggning för att vilotiden ska registreras.
Om föraren inte haft föreskriven vilotid kan föraren inte logga in. Om föraren under pågående pass bryter mot vilotidsförordningen blir föraren utloggad Observera att den personliga tidboken fortfarande måste fyllas i och medföras i bilen.

Rast

Många förare har önskat möjligheten att ta rast/lunch med bibehållen kösiffra. Funktionen är nu i full drift! När du pausar har du 90 minuter på dig att återvända till bilen, förhoppningsvis med kösiffra 1.