Hyresvillkor

1 Fordonets användning: Du som hyrestagare ansvarar för att föraren har gällande behörighet, att lagar och bestämmelser rörande fordonet följs samt betalar eventuella böter eller avgifter, t.ex. parkeringsförseelser. Fordonet får endast användas inom Sverige.

2 Avbokning: Eventuell avbokning skall göras senast 24 timmar innan bokad tidpunkt. För senare avbokningar återbetalas inte hyresbeloppet.

3 Fordonets skötsel: Du skall väl vårda fordonet och ansvarar för eventuella skador som uppstått genom vårdslöshet, t.ex. slarvigt lastat fordon, ej uppfällt stödhjul/ben eller liknande.

4 Återlämnande: Hyrt fordon skall återlämnas enligt instruktion och i samma skick som vid avhämtandet. Om fordonet inte återlämnas vid hyrestiden slut är Du ersättningsskyldig för de kostnader som har varit nödvändiga för att återställa fordonet till avsedd plats.