Ändra/annullera en bokning

Ändra bokningsdatum
  • Om Du önskar ändra till ett nytt datum: Klicka på nytt datum
  • Om Du önskar ändra till att boka för tre eller sju dagar: Klicka på ett nytt start datum samt ett nytt stopp datum
  • Sätt en bock i rutan ”Jag godkänner hyresvillkoren”
  • Klicka på knappen ”Ändra din bokning”
Ändra bokningsinformation
  • Ändra någon av de befintliga uppgifterna
  • Sätt en bock i rutan ”Jag godkänner hyresvillkoren”
  • Klicka på knappen ”Ändra din bokning”
Annullera en bokning
  • Sätt en bock i rutan ”Jag godkänner hyresvillkoren”
  • Klicka på knappen ”Avboka”

Du har inte satt några parametrar för bokningsredigering
Vänligen se mer information om konfigurationen på denna sida.